Resultaten 1 tot 9 van de 9

Onderwerp: vraag: mogen ouders weigeren dochter te laten trouwen?

 1. #1
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  1.601
  Reputatie Macht
  15

  vraag: mogen ouders weigeren dochter te laten trouwen?

  Assalaamoe Alaikoem Wa Rahmatoellahi Wa Barakatoeh,

  ik kreeg een vraag, maar heb er geen antwoord op:

  mogen de ouders weigeren hun dochter met iemand te laten trouwen alleen om het feit dat hij niet dezelfde afkomst heeft?
  de ouders willen dat ze alleen met iemand van dezelfde afkomst trouwt..

  maar hoe zit dat in de islam,, er werd gevraagd of die dochter dus naar haar ouders moet luisteren om grote ruzie te voorkomen.. of dat ze moet trouwen??

  fatwa, ahadith,, of iets? welkom

  Salaam,

 2. #2
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  30
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  17
  ik ga gelijk er achteraan broeder,
  het enigste wat ik weet is maakt niet uit wat voor ras het,leeftijd..zolang die persoon maar moslim is!!!

  dat is wat ik gelezen heb en ik ga gelijk even kijken(bloos) voor je!!!
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

 3. #3
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  1.601
  Reputatie Macht
  15
  Djazaak Allahoe Ghairan beste zus!
  moge Allah Sobhanahoe Wa Ta'ala jou belonen voor je moeite

 4. #4
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  30
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  17
  en het is trouwens ook een vorm van discriminatie!!!
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

 5. #5
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  30
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  17
  Er is geen discriminatie in de Islam

  Voorwaar broeders en zuster,

  De fundamentele principes van de Islam behoort het geloof in de Eenheid van Allah (soebhanna wa ta3ala), Die de Schepper is van de hele mensheid, ongeacht hun nationale afkomst, hetzij oost of west, noord of zuid. De Heilige Qur'aan zegt:

  "De mensheid was één gemeenschap. Daarna verwekte Allah profeten als brengers van goede tijdingen en als waarschuwers en zond met hen het Boek neder, dat de waarheid bevatte, om onder de mensen te richten over datgene waarin zij verschilden. En niemand verschilde er over, dan degenen aan wie het (Boek) was gegeven, nadat duidelijke tekenen tot hen waren gekomen, - uit afgunst jegens elkander. Dan heeft Allah door Zijn gebod de gelovigen geleid betreffende de waarheid, waarover zij het oneens waren; en Allah leidt naar het rechte pad, wie Hij wil." [Surah 2 : Ayah 213]

  Dus de meningsverschillen, ontstaan door ongelijkheid, zijn de schepping van de mens zelf. Deze zijn de oorzaak van ruzie en vijandschap onderling. De verordening van boven cijfert alle normen van ongelijkheid tussen de naties van de wereld weg, en plaatst hen op dezelfde voet van onderlinge gelijkheid en rechtvaardigheid. Hij rekent af met alle soorten van voorrechten en nationale privileges, en hij geeft de mens eenzelfde basis van rechtvaardigheid.

  "O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend." [Surah 49 : Ayah 13]

  De andere eenheidsfactor die bijdraagt tot gelijkheid onder de mensheid, is het aannemen van dezelfde gedragsnormen en gedragscode, zoals door Allah bepaald. Wat het ovenstaande vers betreft, als alle mensen dezelfde gedragscode zouden aannemen, zoals vastgesteld onder een goddelijke bepaling dan zal het een eerlijke en rechtvaardige relatie met zich meebrengen, hetgeen natuurlijk zal leiden tot vrede en stabiliteit op aarde en elk gevoel van raciale en nationale arrogantie vernietigen.

  "En Wij hebben u het Boek (de Koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvóór in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover. Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen. Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg. En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt, maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven. Wedijvert dus met elkander in goede werken. Tot Allah zult gij allen terugkeren, dan zal Hij u datgene mededelen, waarover gij van mening verschilt." [Surah 5 : Ayah 48]

  Allah (soebhanna wa ta3ala) heeft de verschillende volkeren gemaakt ter beproeving van de gelovigen. Allah (soebhanna wa ta3ala) wil zien, hoe wij omgaan met datgene wat Hij ons gegeven heeft. Zo wil Hij ook zien, hoe wij omgaan met andere volkeren. Gaan wij ze uitmoorden, gaan wij vreedzaam met ze om?

  De boodschap is duidelijk: wij moeten andere volkeren leren kennen. Dát is onze beproeving!

  Zelfs in onze moskeeën, onze huizen, onze straten, onze harten maken wij onderscheid. Ouders weigeren hun kinderen te huwen met moslims van een andere "cultuur" of "ras", men bezoekt alleen moskeeën waar hun "eigensoort" aanwezig is.

  Allah (soebhanna wa ta3ala) en de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam benadrukken de eensgezindheid in de Islam, voorwaar broeders en zusters:

  "Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier, noch is de blanke man beter dan de zwarte of de zwarte beter dan de blanke man, behalve door het Godsbewustzijn (taqwa) dat hij verkregen heeft. Waarlijk, de edelste onder jullie is degene met de meeste taqwa."

  Het enige onderscheid dat de Islam dus kent, is het onderscheid tussen degenen met en degenen zonder Godbewustzijn. Dat blijkt ook uit het volgende gezegde van de Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam:

  "Zelfs als een verminkte Abessijnse slaaf jullie leider wordt, luister dan naar hem en gehoorzaam hem, zolang hij het Boek van God instelt en het uitvoert."

  Een andere essentiële factor die zal bijdragen tot vrede en gelijkheid onder de mensen, is het voorbeeld van een door Allah (s.w.t.) geleide persoonlijkheid te volgen.

  "Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest, en die Allah vaak herdenkt." [Surah 33 : Ayah 21]
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

 6. #6
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  30
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  17
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door G.Salem";p="43521
  Djazaak Allahoe Ghairan beste zus!
  moge Allah Sobhanahoe Wa Ta'ala jou belonen voor je moeite
  wa ayaak broeder,allahoema amien broeder ingelijks!
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

 7. #7
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  30
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  17
  De vader van de zuster is het niet eens met het huwelijk.

  Ik heb een vraag betreffende het huwelijk. Als een vader het oneens is met een huwelijk vanwege een racistisch standpunt of omdat die persoon een andere manhaj volgt en er is geen islamitische rechter in de regio of land waar je woont, wat zou je dan moeten doen volgens de Quran en Sunnah?

  Alle glorie is aan Allah.
  Ten eerste: het is niet toegestaan voor een man om met een vrouw te trouwen zonder de toestemming van haar wali (voogd), ongeacht of ze een maagd is of eerder getrouwd is geweest. Dit is de visie van de meerderheid van de geleerden, inclusief al-Shaafaaa‚¬a„¢i, Maalik en Ahmad. Zij nemen de woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem, vzzmh) als daleel (bewijs): aa‚¬Å“Er zou geen nikaah (huwelijkscontract) mogen zijn zonder de toestemming van de wali (voogd).aa‚¬? (Overgeleverd door al-Tirmidhi, 1101; Abu Dawood, 2085; Ibn Maajah, 1881. Het is saheeh verklaard in Irwaaaa‚¬a„¢ al-Ghaleel,6/235, door al-Albaani, moge Allah genade met hem hebben).

  Een andere hadith: aa‚¬Å“Iedere vrouw die gaat trouwen zonder de toestemming van haar wali (voogd), haar huwelijk is ongeldig, haar huwelijk is ongeldig, haar huwelijk is ongeldig. Als haar man het huwelijk al voltrokken heeft, dan behoort de mahr (bruidsschat) aan haar toe als compensatie hiervoor. Als ze geen wali heeft, dan is de (Moslim)heerser de wali van iedereen die er geen heeft. (Overgeleverd en geclasifiseerd als hasan door al-Tirmidhi, 1102; Abu Dawood, 2083; Ibn Maajah, 1879).

  Ten tweede: als haar voogd haar tegenhoudt om met die persoon te trouwen zonder dat de Shereeaa‚¬a„¢ah daar de basis van is, dan gaat de voogdij naar iemand die daar wel geschikt voor is, bijvoorbeeld de voogdij zou dus van de vader naar de opa kunnen gaan.

  Ten derde: als al haar voogden het huwelijk proberen te voorkomen zonder een geldige reden (shereeaa‚¬a„¢ah), dan zal de (Moslim)heerser haar wali zijn, vanwege de hadith: aa‚¬Å“aa‚¬Â¦Als zij geen wali heeft, dan is de (Moslim)heerser de wali voor iedereen die geen wali heeft.aa‚¬? De aa‚¬Å“heerseraa‚¬? betekend hier de rechter die volgens de Shareeaa‚¬a„¢ah rechtspreekt.

  De voogd heeft het recht niet om een vrouw te verhinderen om te trouwen op grond van zijn eigen grillen.

  Het is overgebracht dat al-Hasan zei: Maaa‚¬a„¢qil ibn Yassaar vertelde mij dat [deze aya] was geopenbaard vanwege hem. Hij zei: aa‚¬Å“Ik liet mij zus trouwen met een man, en hij scheidde van haar. Toen haar aa‚¬Ëœiddah voorbij was, kwam hij en vroeg haar ten huwelijk. Ik zei tegen hem,aa‚¬a„¢Ik liet haar met jou trouwen en ik behandelde jou goed en eerde jou, toen ging je van haar scheiden. En nu kom je haar ten huwelijk vragen! Nee, bij Allah, ze zal nooit meer terug gaan naar jou!aa‚¬a„¢ Hij was een man die niets verkeerds in zich had, en de vrouw wou naar hem terug gaan. Toen openbaarde Allah deze aya (interpretatie van de betekenis): aa‚¬Ëœaa‚¬Â¦do not prevent themaa‚¬Â¦aa‚¬a„¢[al-Baqarah 2:232]. Dus zei ik, aa‚¬ËœNu zal ik het doen, O Boodschapper van Allah(vzzmh). Dus hij liet haar met hem trouwen. (Overgeleverd door al-Bukhaari, 4837).

  Volgens een andere overlevering, hij zei: aa‚¬Å“Het was vanwege mij dat deze aya was geopenbaard (interpretatie van de betekenis): aa‚¬ËœAls jullie vrouwen de scheiding geven en zij volbrengen hun termijn, verhindert haar dan niet te trouwen met haar [eerdere] echtgenotenaa‚¬a„¢ [al-Baqarah].

  Ten vierde: Als er geen wali en geen islamitische rechter is, dan zou haar zaak worden doorverwezen naar de heerser of de persoon die namens deze spreekt. Als zo een persoon niet aanwezig is, dan zou haar zaak moeten worden doorverwezen naar de islamitisch rechtbank. Als deze er niet is, dan zou haar zaak doorverwezen moeten worden naar een man die een leiding gevende positie heeft onder de mensen en toegewijd is aan de Islaam. Als zo een persoon niet aanwezig is, dan zou haar zaak doorverwezen moeten worden aan een (willekeurige) man die in staat is om een wali te zijnen hij moet betrouwbaar en religieus toegewijd zijn.

  Ibn Qudaamah zei: als een vrouw geen wali heeft en er is geen heerser, dan zou volgens Ahmad, iedere religieus toegewijde man met haar toestemming haar bruiloft mogen organiseren. (al-Mughni, 7/352).

  Shaykh aa‚¬ËœUmar Al-Ashqar zegt: Als er geen Moslim heerser is en de vrouw is ergens waar de moslims geen heerser hebben en ze heeft helemaal geen wali, zoals de moslims in America, etc., dan als er Islamitische organisaties zijn in dat land die de moslimzaken regelen, dan zouden zij in het spel moeten komen en het regelen van haar huwelijk moeten verzorgen. Het zelfde geldt als de moslims een leider hebben die ze gehoorzamen of iemand die hun zaken regelt. (Al-Waadih fi Sharh Qaanoon al-Ahwaal al-Shakhsiyyah al-Urduni, p. 70).

  Dit alles [het voogdijschap veranderen van de vader van de vrouw naar iemand anders] moet met de toestemming van de vrouw gebeuren en mag niet een nog grotere corruptie, dan een het voorkomen van een huwelijk tussen jou en haar, als resultaat hebben. Het zou ook een voorwaarde moeten zijn dat de rede van de weigering [van de vader] is niet geldig volgens de shareeaa‚¬a„¢ah, zoals je hebt uitgelegd.

  Ten vijfde: het is niet toegestaan dat de wali tegen het huwelijk is omdat de toekomstige echtgenoot een andere dan zijn manhaj van daaa‚¬a„¢wah volgt, of omdat hij niet van zijn stam is of van zijn land. De Profeet (vzzmh) heeft ons bevolen religieuze mensen met elkaar te laten trouwen en ze niet te weigeren, anders zal corruptie en tegenspoed het gevolg zijn.

  Abu Hurayrah zei: de Boodschapper van Allah (vzzmh) zei: aa‚¬Å“Als iemand, wiens religieuze toewijding en houding je aanstaat, het huwelijk voorstelt, trouw dan [jullie vrouwelijke familieleden onder jou verantwoordelijkheid] met hem. Als je dit niet doet, dan zal er tegenspoed zijn in het land en veel corruptie.aa‚¬? (Overgeleverd door al-Tirmidhi, 1084; Ibn Maajah, 1967. Geclassificeerd als saheeh door al-Albaani, moge Allah genade met hem hebben, in al-Silsilah al-Saheehah. 1022).

  Ten zesde: met hetzelfde bewijs, is het niet toegestaan voor de vrouw om een huwelijk met wie dan ook te rechtvaardigen vanwege het feit dat deze persoon dezelfde manhaj van daaa‚¬a„¢wah volgt. Het is voldoende voor haar dat de persoon die haar ten huwelijk vraagt religieus toegewijd is en een goede houding heeft.

  En alle betrokken partijen zouden zich moeten herinneren dat hun Heer, moge Hij gezegend en verheven zijn, altijd hun daden in de gaten houdt.

  Islam Q&A (www.islam-qa.com)
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

 8. #8
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  1.601
  Reputatie Macht
  15
  Barak Allahoe Fieki!!
  meer is altijd nog welkom, maar dit is al mooi, Shokran zuster!

 9. #9
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  30
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  17
  wa feek broeder!!!

  als er nog wat is dan hoor ik van je!!(smile)!
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Mag een vrouw gemeenschap weigeren
  Door Jamal in forum Het huwelijk in de Islam
  Reacties: 37
  Laatste Bericht: 11-01-10, 19:01
 2. Britten mogen zoon Bin Laden weigeren
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Buitenland
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 04-12-09, 08:13
 3. Iemand weigeren te laten trouwen..
  Door verdwaalde19 in forum Vraag & antwoord
  Reacties: 5
  Laatste Bericht: 27-10-09, 20:16
 4. Getuige van Jehovah (14) sterft na weigeren bloedtransfusie
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Opmerkelijk nieuws
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 26-02-08, 19:59
 5. CDA, PvdA willen ouders nationaliteit laten bepalen
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Binnenland
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 06-03-07, 09:52

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •