Pagina 2 van de 4 EersteEerste 1234 LaatsteLaatste
Resultaten 11 tot 20 van de 34

Onderwerp: Een samenvatting van de Islamitische geloofsleer

 1. #11
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H6. Grote Shirk en zijn vormen

  Vraag 1:

  Wat is Grote Shirk (As-Shirk ul-Akbar)?

  Antwoord 1:

  Grote Shirk is het wenden van een vorm van aanbidding aan een ander of iets anders dan Allah, zoals de aanroepingen, het offeren en andere vormen. Het bewijs is wat Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "En roep behalve Allah niet aan wat jou geen baat en ook geen schade aanbrengt. Indien je dit wel zou doen dan zou jij tot de onrechtplegers behoren"
  (10:106)

  De onrechtplegers zijn in dit vers de Mushrikoen (polytheïsten).

  En de profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "De grootste zonden zijn: het toekennen van deelgenoten aan Allah (Shirk), ongehoorzaamheid aan de ouders en het afleggen van een valse getuigenis."
  (Overgeleverd door Al-Boecharie)

  Vraag 2:

  Wat is de grootste zonde bij Allah?

  Antwoord 2:

  De grootste zonde bij Allah is het begaan van Grote Shirk. Het bewijs is wat Allah vertelt over Loqmaan, de vrome dienaar:

  "O mijn zoon, ken aan Allah geen deelgenoten toe. Voorwaar, Shirk is zeker een geweldig onrecht."
  (31:12)

  Toen de profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) werd gevraagd wat de grootste zonde is, antwoorde hij:

  "Dat je aan Allah een deelgenoot toekent, terwijl Hij jou heeft geschapen."
  (Overgeleverd door Al-Boecharie en Moesliem)

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino

 2. #12
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H6. Grote Shirk en zijn vormen

  Vraag 3:

  Komt Shirk voor in de Islamitische gemeenschap?

  Antwoord 3:

  Ja, dit komt voor. Het bewijs is wat Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) zegt:

  "En de meesten van hen geloven niet in Allah zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen."
  (12:106)

  En de profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Het Uur zal pas komen nadat stammen van mijn gemeenschap (Ummah) zich zullen voegen bij de Mushrikoen (polytheïsten), en nadat zij afgoden zullen aanbidden."
  (Authentiek, overgeleverd door At-Thirmidhie)

  Vraag 4:

  Wat is de regel omtrent het aanroepen van doden of afwezigen?

  Antwoord 4:

  Het aanroepen van hen behoort tot de categorie Grote Shirk. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "Roep daarom geen andere goden naast Allah aan, anders zal jij tot de bestraften behoren."
  (26:213)

  En de profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Wie sterft terwijl hij naast Allah een afgod aanroept zal de Hel binnengaan."
  (Overgeleverd door Al-Boecharie)

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino

 3. #13
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H6. Grote Shirk en zijn vormen

  Vraag 5:

  Is de aanroeping een vorm van aanbidding?

  Antwoord 5:

  Inderdaad, de aanroeping is een vorm van aanbidding. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "En jullie Heer heeft gezegd: 'Roep Mij aan en Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te aanbidden zullen vernederd de Hel binnengaan.'"
  (40:60)

  Aanbidden staat in dit vers gelijk aan aanroepen.

  En de profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "De aanroeping is aanbidding."
  (Overgeleverd door At-Thirmidhie, die heeft gezegd dat het een goede en authentieke overlevering is)

  Vraag 6:

  Horen de doden de (aan hen gerichte) aanroeping?

  Antwoord 6:

  Nee, zij horen de aanroeping niet.

  1. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "En jij kunt degene die in de graven zijn niet doen horen."
  (35:22)

  2. Ibn 'Omar vertelt dat de Boodschapper van Allah eens bij Qalieb Badr (een plek waar de dode Mushrikoen werden geplaats) stond en zei:

  "Hebben jullie dat wat jullie Heer heeft beloofd als waarheid aangetroffen?"

  Vervolgens zei hij:

  "Zij horen nu wat ik zeg."

  Toen men dit verhaal aan 'Aicha vertelde zei zij: 'Nee, de Boodschapper (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Zij weten nu dat wat ik hen vertelde de waarheid is."

  Vervolgens reciteerde zij:

  "Voorwaar, jij doet de doden niet horen."
  (27:80)

  Qaatadah, de overleveraar van de Hadith, heeft gezegd:

  'Allah heeft hen tot leven gebracht zodat zij zijn (de Boodschapper (Sallalahoe alaihi wa Salaam)) woorden zouden horen. Dat is dan voor hen een berisping, een vernedering, een toorn, wroeging en spijt.' (Overgeleverd door Al-Boecharie in 'Kitaab Al-Maghaazi', hoofdstuk 8.)

  Uit bovengenoemde overlevering leren we:

  1. Dat het horen van de(ze) dode Mushrikoen slechts tijdelijk was, omdat de Profeet (Salllalhoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Zij horen nu..."

  Met andere woorden: na 'nu' horen ze niet meer. Dit is net zoals Qataadah, de overleveraar van de Hadith vertelt: 'Allah heeft hen tot leven gebracht zodat zij zijn (de Boodschapper (Sallalahoe alaihi wa Salaam)) woorden zouden horen. Dat is dan voor hen een berisping een vernedering...'

  2. Dat 'Aicha de vertelling van Ibn 'Omar weerlegt en dat hij niet heeft gezegd: "Zij horen...", maar dat hij heeft gezegd: "Zij weten nu". Zij gebruikt hiervoor als bewijs het vers:

  "Voorwaar, jij doet de doden niet horen."
  (27:80)

  3. De overlevering van Ibn 'Omar en die van 'Aicha zijn als volgt met elkaar in overeenstemming te brengen: Het basisprincipe is dat de doden niet horen, zoals dit duidelijk staat vermeld in de Qor'aan. Echter, Allah heeft deze dode Mushrikoen tot leven gebracht als een wonder voor de Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam). Hierdoor hoorden ze toen wel, zoals Qataadah, de overleveraar van de Hadith dit heeft gezegd. En Allah weet het ten slotte het best.

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino

 4. #14
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H7. Vormen van Grote Shirk

  Vraag 1:

  Is het voor ons toegestaan om redding te vragen (Al-'Istighaatha) aan doden of afwezigen?

  Antwoord 1:

  Nee, wij mogen hen niet om redding vragen. We vragen Allah (alleen) om redding.

  1. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft immers gezegd:

  "En degenen die zij aanroepen naast Allah hebben niets geschapen, maar zij zijn zelf geschapen. (Zij zijn) dood, niet levend. En zij weten niet wanneer zij worden opgewekt.'"
  (16:20,21)

  2. En Hij (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "Toen jullie je Heer om redding vroegen en Hij jullie verhoorde."
  (8:9)

  3. En de profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "O Levende, O Zelfstandige, bij Uw Barmhartigheid zoek ik redding."
  (Goed, overgeleverd door At-Thirmidhie)

  Vraag 2:

  Is het toegestaan om hulp te vragen (Al-'Isti'aana) aan anderen dan Allah?

  Antwoord 2:

  Nee, dit is niet toegestaan. Het bewijs hiervoor is wat Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp."
  (1:5)

  En de Boodschapper van Allah heeft gezegd:

  "Als je iets vraagt, vraagt dat dan aan Allah. En als je om hulp vraagt, vraag dan Allah om hulp."
  (Overgeleverd door Al-Tirmidhie, die heeft gezegd dat het een goede en authentieke overlevering is)

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino

 5. #15
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H7. Vormen van Grote Shirk

  Vraag 3:

  Is het toegestaan om hulp te vragen (Al-'Isti'aana) aan levenden?

  Antwoord 3:

  Ja, het toegestaan levenden om hulp te vragen in zaken waartoe zij in staat zijn. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) zegt namelijk:

  "En help elkaar bij het goede en Taqwaa (vrees van Allah).'"
  (5:2)

  En de profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Allah is de dienaar behulpzaam, zolang de dienaar zijn broeder behulpzaam is."
  (Overgeleverd door Moesliem)

  Vraag 4:

  Is het toegestaan om een aanwijding (Nadhr, een plechtige belofte) te doen aan een ander dan Allah?

  Antwoord 4:

  Het doen van een aanwijding mag alleen aan Allah, omdat Allah het volgende vertelt (over de vrouw van 'Imraan):

  "O mijn Heer, voorwaar, ik wijd bij belofte aan U wat er in mijn buik is."
  (3:35)

  En de Boodschapper van Allah heeft gezegd:

  "Wie een aanwijding doet om Allah gehoorzaam te zijn, laat hij Hem dan gehoorzamen. Wie een aanwijding doet om ongehoorzaam te zijn aan Allah, laat hij dan niet ongehoorzaam zijn aan Hem."
  (Overgeleverd door Al-Boecharie)

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino

 6. #16
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Amsterdam
  Berichten
  814
  Reputatie Macht
  15
  Salaam aleikoum,

  Djazak Allahu gayran aghi dat je deze info met ons deelt en voor de moeite die je doet om het op zo'n overzichtelijke manier hier op het forum te posten, moge Allah swt je eindeloos belonen.

  Wa aleikoum a salaam,
  Kennis is datgene wat nut heeft, niet datgene wat onthouden wordt. - Ash-Shaafi’ie Rahimaho Allah

  اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين و ارحم شهداءهم أجمعين و الحمد لله رب العالمين

 7. #17
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Karima";p="42172
  Salaam aleikoum,

  Djazak Allahu gayran aghi dat je deze info met ons deelt en voor de moeite die je doet om het op zo'n overzichtelijke manier hier op het forum te posten, moge Allah swt je eindeloos belonen.

  Wa aleikoum a salaam,
  :wasalam: oegt Karima,

  Amien yaa Rab en u ook Moge Allah het van ons accepteren en ons helpen naar hetgeen waarvan Hij houdt en naar hetgeen wat ons de Djannat Al-Firdaus zal doen binnentreden.Moge Hij ons helpen en steunen om hieruit lering te halen en het uit te voeren in onze levens en ons beschermen tegen valsheid en onrechtvaardigheid en tegen al hetgeen waarvan Hij niet houdt en wat ons in de Hel kan brengen.Moge Hij onze kennis vermeerderen en ons voorzien van het juiste begrip en onze ouderen en jongeren onze kinderen en alle generaties na hen.Moge Allah ons voorzien in nuttige kennis en geaccepteerde daden en in voorzieningen en zegeningen en ons gezegend maken waar wij ook mochten zijn en dit voor de gehele Ummah van Mohammed :salah: Amien yaa Rabi Al-3alamien.

 8. #18
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H7. Vormen van Grote Shirk

  Vraag 5:

  Is het toegestaan om een offer te brengen aan (of te slachten voor) een ander dan Allah?

  Antwoord 5:

  Nee, dit is niet toegestaan. Het bewijs hiervoor is wat Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "Zeg: Voorwaar, mijn Salaat, mijn offer, mijn leven en mijn sterven zijn voor Allah, Heer der Werelden. Hij heeft geen deelgenoot. Dat is wat aan mij bevolen is en ik ben de eerste van de Moslims.'"
  (9:162,163)

  En Hij (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "Verricht daarom de Salaat voor jouw Heer en breng offers."
  (108:2)

  En de Boodschapper van Allah (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Allah heeft wie offers brengt aan een ander dan Allah vervloekt."
  (Overgeleverd door Moesliem)

  Vraag 6:

  Is het toegestaan om de rondgang (Tawaaf) te doen om een ander object dan de Ka'bah?

  Antwoord 6:

  De rondgang is alleen toegestaan om de Ka'bah. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft immers gezegd:

  "En dan moeten zij de rondgang maken om het Oude Huis (de Ka'bah)."
  (22:29)

  En de profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Wie zeven keer de rondgang doet om het Huis (de Ka'bah) en vervolgens twee Raka'aat bidt; (zijn beloning) is net alsof hij een slaaf heeft vrij gekocht."
  (Authentiek, overgeleverd door Ibn Maajah)

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino

 9. #19
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H7. Vormen van Grote Shirk

  Vraag 7:

  Wat is de Islamitische regelgeving omtrent tovenarij?

  Antwoord 7:

  Tovenarij behoort tot ongeloof (Kufr). Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "De Satans waren echter ongelovig, zij leerden de mensen tovernarij.'" (2:102)

  En de profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Gaat de zeven vernietigende zondes uit de weg; het toekennen van deelgenoten aan Allah (Shirk), tovenarij..."(Overgeleverd door Moesliem)

  Vraag 8:

  Mogen wij waarzeggers en toekomstvoorspellers geloven in hun zogenaamde kennis van het verborgene?

  Antwoord 8:

  Wij mogen hen niet geloven, omdat Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) zegt:

  "Zeg: Niemand in de hemelen en de aarde kent het verborgene behalve Allah."
  (27:65)

  En de profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Wie naar een waarzegger of toekomstvoorspeller gaat en hem gelooft in wat hij zegt, is ongelovig in dat wat aan Mohammad is neergezonden"
  (Authentiek, overgeleverd door Ahmad)

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino

 10. #20
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H7. Vormen van Grote Shirk

  Vraag 9:

  Is er iemand die het verborgene kent?

  Antwoord 9:

  Niemand kent het verborgene, behalve Allah alleen. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) zegt daarom ook in de Qor'aan:

  "En bij Hem zijn de sleutels van het verborgene. Niemand kent die, behalve Hij.'"
  (6:59)

  En de profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Niemand kent het verborgene, behalve Allah."
  (Goed, overgeleverd door At-Tabaraani)

  Vraag 10:

  Wat is de Islamitische regelgeving omtrent het toepassen van wetten die tegenstrijdig zijn met de Islaam?

  Antwoord 10:

  Het toepassen van wetten die tegenstrijdig zij met de Islaam is ongeloof, indien die persoon deze toestaat, of gelooft dat dit geldige (legitieme) wetten zijn. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "En wie niet oordeelt met wat Allah geopenbaard heeft: zij zijn de ongelovigen."
  (5:44)

  En de profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Zolang hun leiders niet regeren met het Boek van Allah, en zolang zij selecteren uit wat Allah heeft geopenbaard; zal Allah hun geweld tussen hen onderling laten zijn "
  (Goed, overgeleverd door Ibn Maajah en anderen)

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Al'aqiedah (de geloofsleer)
  Door Salah al Dien in forum Aqiedah
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 14-06-08, 18:23
 2. Het belang van de juiste geloofsleer!
  Door Umar in forum Islam video's
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 07-05-08, 23:25
 3. Reacties: 0
  Laatste Bericht: 07-05-08, 23:20
 4. Een samenvatting van een aantal Voedsel en Eetgewoontes..
  Door hassan in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 01-08-07, 09:50
 5. Kleine kinderen en hen geloofsleer...
  Door Ridouan in forum Islam video's
  Reacties: 11
  Laatste Bericht: 13-09-06, 21:12

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •